user_mobilelogo

Minicamping Klein Brabant hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Minicamping Klein Brabant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statemen;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als minicamping zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van het Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
vragen heeft kunt u met ons contact opnemen.


Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden: 

• Inschrijving tbv toeristenbelasting en hulpdiensten bij noodgevallen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Overeenkomst kamperen, huur accommodatie op minicamping Klein Brabant


Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij u om de volgende gegevens:

• Voornaam
• Achternaam
• Adresgegevens
• Bij kind aan te geven of deze ouder of jonger is dan 12 jaar
• E-mailadres wordt niet gevraagd maar wordt enkel bewaard indien u ons mailt, niet apart opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden door minicamping Klein Brabant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Reacties van onze gasten: 


"Wat een rust en zo mooi hier allemaal"
"We hebben genoten, de Pipowagen was super"
"Brabantse gastvrijheid"
"Knus en gezellig ingericht"
"Aan alles is gedacht"
"Alles word supergoed onderhouden"